VOG Aanvragen | Online Verklaring Omtrent Gedrag

Direct en eenvoudig de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

 • Veilig en betrouwbaar online aanvragen (POB: 1551)

 • Sinds 2015 online en marktleider

 • Eerlijke prijs; laagste prijsgarantie

 • 4,6 uit 5. Zie alle 944 reviews op

Voor uw veiligheid onze partners

Online VOG Aanvragen

Waarom online een VOG aanvragen? Als individu heeft u in sommige gevallen een VOG nodig, ook wel bekend als het bewijs van goed gedrag of Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG is meestal vereist bij het uitoefenen van functies waar gewerkt wordt met kwetsbare personen, vertrouwelijke gegevens en geld. De VOG is bestemd voor het aangaan van een betaalde werkrelatie, vrijwilligerswerk, een visumaanvraag of emigratie. U kunt de VOG digitaal aanvragen, deze is geldig voor het bedrijf en de functie waarvoor de aanvraag is ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld door Justis. Er is geen vaste geldigheidsduur verbonden aan een VOG. De termijn van geldigheid wordt bepaald door de instantie die om de VOG vraagt.

 

vog aanvragen

VOG aanvragen

Als werkgever of werknemer is het van belang dat u kennis hebt over een Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG. Voordat u deze aanvraagt, is het van belang dat u weet wat de VOG inhoudt, hoe u deze aanvraag en andere aspecten. Mocht u na dit artikel nog vragen hebben, voelt u zich vrij om dan contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder op weg met uw VOG aanvraag.

Vraag gemakkelijk een VOG aan

Wat is een VOG?

Een VOG, ook wel Verklaring Omtrent het Gedrag, geeft aan middels een papieren document dat u geen bezwaarlijke gedragingen hebt uitgevoerd in het verleden. Dit zorgt ervoor dat u in toekomstige functies of taken aan het werk kan. Dit papieren document is altijd in het Nederlands verwerkt. Een Verklaring omtrent het gedrag is aan te vragen voor zowel:

Wat staat er in een VOG?

In een Verklaring Omtrent het Gedrag staan gegevens die van belang zijn voor u en uw werkgever. Voor het aanvragen van een VOG moet uw aanvraag bepaalde gegevens bevatten. Zo moet uw aanvraag beschikken over uw persoonlijke gegevens. Denkt u aan:

 • Initialen
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Naast deze gegevens, is het ook van belang dat u uw doel van de aanvraag vermeld, uw functie en de naam van de organisatie waar u werkzaam bent.

Vervolgens vindt er een screening plaats op basis van uw screeningsprofiel. Uit deze screening moet blijken of u in het verleden gedrag heeft vertoont dat bezwaar heeft voor uw toekomstige functie of taak.

Omdat er persoonlijke gegevens op de VOG staan, ontvangt u uw VOG altijd zelf. Dit heeft mede te maken met de AVG wetgeving. U moet zelf uw gegevens van uw VOG doorgeven aan uw werkgever, als u hier belang bij heeft.

VOG voor consumenten

Als consument vraagt u een VOG aan om aan te tonen dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor uw toekomstige functie of taak. Vaak vragen werkgevers om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Voor sommige sectoren is het zelfs verplicht om een VOG aan te vragen. Uw werkgever ziet een VOG als een extra zekerheid en heeft er veel baat bij wanneer u hierover beschikt.

Als consument kunt u ook andere doeleinden hebben zodra u een VOG aanvraagt: voor bijvoorbeeld een visumaanvraag of vergunningsaanvraag.

Of u zult beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag, hangt af van enkele voorwaarden. Deze worden later verder toegelicht. Over het algemeen ontvangt u een VOG wanneer u in het verleden geen strafbaar feit heeft gepleegd wat relevant is voor uw functie of taak.

Als consument kunt u via onze website gemakkelijk zelf een VOG aanvragen.

VOG voor werkgevers

Als werkgever is een Verklaring Omtrent het Gedrag erg nuttig om uw werknemers te screenen. Zo verminderd u risico’s bij bijvoorbeeld het aannemen van nieuw personeel. Als werkgever kunt u gemakkelijk via onze website online VOG’s aanvragen voor natuurlijke personen.

Wilt u als werkgever meer informatie ontvangen over het aanvragen van VOG’s? Dan helpen wij u hier graag verder.

VOG voor rechtspersonen

In sommige gevallen heeft u als bedrijf een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. Als bestuurder kunt u gemakkelijk een VOG aanvragen via onze website.
Voor meer informatie over VOG voor rechtspersonen kunt deze pagina raadplegen.

Wat zijn de voorwaarden bij een VOG?

Zodra u een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvraagt, zal Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem kijken of u in het verleden een strafbaar feit heeft gepleegd. Zo kijken ze of u een strafblad heeft en of u in het verleden in aanraking bent gekomen met Politie of Justitie. Af en toe zal Justis ook informatie opvragen bij het Openbaar Ministerie, de Reclassering of bij de politie. Daarnaast kunnen strafbare feiten die u wellicht in het buitenland heeft gepleegd ook bekeken worden.

De terugkijktermijn van strafbare feiten is standaard vier jaar. Echter zijn er wel enkele uitzonderingen: zo betreft een zedendelict een onbeperkt terugkijktermijn en geldt er voor jongeren tot 23 jaar een terugkijktermijn van twee jaar (met uitzondering van zedendelicten of zware geweldsdelicten).

Mocht u niet beschikken over een strafblad, dan zult u altijd een VOG krijgen. Beschikt u wel over een strafblad, dan kunt u het volgende doen om erachter te komen of u alsnog een VOG kunt aanvragen:

 • U kunt een indicatie aanvragen op deze website.
 • U kunt contact opnemen met Dienst Justis via 088 – 99 82 200. Op deze manier kunt u uw verhaal toelichten. Zij zullen uw verhaal beoordelen, zodat u alsnog in aanmerking kunt komen voor een VOG.

Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen, wilt u beschikken over een Verdrag Omtrent het Gedrag:

 • U moet ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente
 • U moet beschikken over een DigiD.
 • U moet beschikken over iDeal.

Hoelang is een VOG geldig?

Een VOG is slechts een momentopname. De organisatie waar u bijvoorbeeld voor werkt, bepaalt de lengte van de VOG. In verschillende branches is het verplicht om herhaaldelijk een VOG aan te vragen. Denk aan:

 • Kinderopvang
 • Zorg
 • ZZP’ers

VOG aanvragen in de Kinderopvang

Als u werkzaam bent in de kinderopvang, is het verplicht om over een VOG te beschikken. Daarnaast is het ook verplicht om ingeschreven te staan in het Personenregister Kinderopvang, als u vaak op een opvanglocatie aanwezig bent of er (in de buurt) woont. Als u zich wilt inschrijven in dit Personenregister, dan is het verplicht om over een VOG te beschikken. Verder moet u beschikken over screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en/of 86 (werkzaam in de kinderopvang).

VOG aanvragen in de Zorg

Als u werkzaam bent in de zorg, bepaalt uw werkgever hoelang uw Verklaring Omtrent het Gedrag geldig is. Mocht u nog een VOG moeten aanvragen, wees dan op de hoogte hoelang uw VOG geldig is en wanneer u een nieuwe moet aanvragen. Mocht u al beschikken over een VOG, laat de VOG dan controleren op de geldigheidsduur door uw werkgever. Laat uw werkgever dan ook controleren op het screeningsprofiel, de screening van destijds kan anders zijn dan de huidige.

VOG aanvragen als ZZP’er

Als particulier of externe opdrachtnemer heeft u wellicht een VOG nodig. Mocht u al beschikken over een VOG, laat dan uw opdrachtgever bepalen of en hoelang deze geldig is. Zodra u van functie of werkzaamheden veranderd, is het van belang dat u een nieuwe VOG aanvraagt. De Verklaring Omtrent het Gedrag is namelijk gekoppeld aan een functie of bepaalde werkzaamheden.

Wanneer moet u een nieuwe VOG aanvragen?

Als u een nieuwe VOG moet aanvragen, dan zult u dit vaak van uw werkgever te horen krijgen. Uw werkgever is namelijk op de hoogte van de geldigheid van uw VOG. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het belangrijk dat u zelf een nieuwe VOG aanvraagt. U kunt een nieuwe VOG aanvragen in de volgende gevallen:

 • Wanneer u over een geldige VOG beschikt, maar u van werkzaamheden verandert.
 • Wanneer er wordt aangegeven door uw werkgever dat de huidige VOG niet meer geldig is
 • Wanneer u gaat werken bij een nieuw bedrijf.

Wat kost een VOG?

Een veel gestelde vraag met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag is over de hoogte van de kosten. U kunt een VOG op verschillende manieren aanvragen. De gekozen manier bepaalt tevens de hoogte van de kosten. De kosten bedragen € 41,35

VOG aanvragen bij de gemeente: kosten

De kosten van een VOG aanvraag bij de gemeente bedragen € 41,35. Deze kosten blijven gelijk, ongeacht of u deze online aanvraagt of bij de gemeente zelf. Dit bedrag betaalt u in één termijn. Voor een afspraak dient u contact op te nemen met de gemeente.

Vraag een VOG aan bij VOG-aanvraag.nl: kosten

Een VOG aanvragen is voordeliger via VOG-aanvraag.nl. Voor de aanvraag betaalt u eerst € 7,50. Binnen 24 uur krijgt u een mail van Justis. Deze mail rondt u af met uw DigiD en vervolgens betaalt u de overige € 33,85. Dit bedrag kunt u betalen in twee termijnen. In totaal betaalt u dus een kleiner bedrag. Enkele voorwaarden zijn wel dat u beschikt over een DigiD en iDeal. Deze zijn echter gemakkelijk aan te vragen.

Vraag gemakkelijk een VOG aan

Hoe vraagt u een VOG aan?

U kunt op twee verschillende manieren een VOG aanvragen: bij de gemeente of online bij VOG-aanvraag.nl. Bij die laatste zult u merken dat de kosten een stuk lager liggen.

VOG bij de gemeente

Mocht u een VOG willen aanvragen bij de gemeente, dan dient u of uw werkgever een papieren aanvraagformulier uit te printen en in te vullen. Aan de hand van dit formulier kunt u een afspraak maken bij de afdeling burgerzaken bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Tijdens deze afspraak dient u uw ingevulde aanvraagformulier mee te nemen, net als een geldig identiteitsbewijs. Ter plaatse moet u dan een bedrag betalen van € 41,35.

Uw gemeente vult deze gegevens aan met de gegevens van de Basisregistratie Personen en stuurt het geheel op naar Justis. Mochten zij uw aanvraag goedkeuren, dan wordt uw VOG opgestuurd naar uw adres zoals deze bekend is bij de gemeente.

Vraag een VOG aan bij VOG-aanvraag.nl

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om uw VOG gemakkelijk online aan te vragen via VOG-aanvraag.nl. Zo hoeft u geen afspraak te maken bij uw gemeente, hoeft u geen tijd vrij te maken om langs het gemeentehuis te gaan en hoeft u geen papieren formulier in te vullen. Daarnaast scheelt een VOG aanvraag bij VOG-aanvraag.nl u ook nog eens geld. U vraagt gemakkelijk een VOG aan via de volgende stappen:

 • U vult uw gegevens in en betaalt € 7,50.
 • Op werkdagen ontvangt u vervolgens binnen 24 uur een mail van Justis.
 • U bevestigt de mail van Justis met uw DigiD en via iDeal betaalt u vervolgens de overige € 33,85.
 • Na goedkeuring ontvangt u uw VOG via de post op uw adres.

Bespaar nu nog uw geld en moeite en

VOG aanvragen

Kunt u een VOG met spoed aanvragen?

Het is mogelijk om via VOG-aanvraag.nl een spoedaanvraag uit te voeren. Dit kan echter alleen in de volgende gevallen:

 • Adoptie
 • Werken in het buitenland
 • Kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger
 • Benoeming tot gedeputeerde of wethouder

Voordat u een spoedaanvraag kunt aanvragen, is het verplicht om eerst een VOG aan te vragen. Voltooi de stappen die eerder zijn beschreven. Vervolgens kunt u na de afronding van de aanvraag een spoedprocedure aanvragen bij Dienst Justis. U kunt contact opnemen via het volgende nummer: 088 – 99 82 200. Na afronding ontvangt u uw VOG binnen vijf werkdagen via de post.

Vraag uw VOG met spoed aan

Hoelang duurt de verwerking van een VOG aanvraag?

Heeft u uw Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd via VOG-aanvraag.nl? Dan ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur een mail van Dienst Justis, waarmee u de aanvraag volledig kunt afronden. Hierna vindt er een screening plaats, die gemiddeld twee tot vier weken zal duren. De duur van deze screening is afhankelijk van de drukte bij Justitie en uw eventuele gepleegde strafbare feiten.

Mocht u ondertussen de status van uw aanvraag willen opvragen, dan kunt u contact opnemen met Dienst Justis via het volgende telefoonnummer: 088 – 99 82 200.

VOG aanvragen bij VOG-aanvraag.nl

Zoals gebleken is uit deze informatie, is het om meerdere reden voordeliger om uw Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen via VOG-aanvraag.nl. Mocht u door de vele informatie deze voordelen niet volledig tot u hebben genomen, dan zetten wij graag voor u de voordelen nog op een rijtje:

Een VOG aanvragen bij VOG-aanvraag.nl scheelt u tijd en moeite. U hoeft niet meer een afspraak te maken bij de gemeente, een papieren aanvraagformulier in te vullen en langs te gaan bij uw gemeente. U vult gemakkelijk online een aanvraagformulier in, waar en wanneer het u uitkomt.

Een VOG aanvragen bij VOG-aanvraag.nl scheelt u geld, vergeleken met een aanvraag bij de gemeente. Daarnaast kunt u het bedrag ook in twee termijnen betalen, in plaats van één.

Vraag nu gemakkelijk uw VOG aan

Zakelijk VOG aanvragen?

Bulk VOG aanvragen