4,6 uit 5 gebaseerd op 1194 reviews
 • Veilig en betrouwbaar online aanvragen (POB: 1551)
 • Sinds 2015 online en marktleider
 • Eerlijke prijs

VOG Aanvragen

Binnen één minuut een VOG aanvragen!

🇬🇧 For our English-speaking visitors, click here. 🇬🇧

VOG Aanvragen | Online Verklaring Omtrent Gedrag

Direct en eenvoudig de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

 • Veilig en betrouwbaar online aanvragen (POB: 1551)
 • Sinds 2015 online en marktleider
 • Eerlijke prijs

VOG Aanvragen Online

Waarom online een VOG aanvragen? Als individu heeft u in sommige gevallen een VOG nodig, ook wel bekend als het bewijs van goed gedrag of Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG is meestal vereist bij het uitoefenen van functies waar gewerkt wordt met kwetsbare personen, vertrouwelijke gegevens en geld. De VOG is bestemd voor het aangaan van een betaalde werkrelatie, vrijwilligerswerk, een visumaanvraag of emigratie. U kunt de VOG online aanvragen, deze is geldig voor het bedrijf en de functie waarvoor de aanvraag is ingediend. De VOG aanvraag wordt beoordeeld door Justis. Er is geen vaste geldigheidsduur verbonden aan een VOG. De termijn van geldigheid wordt bepaald door de instantie die om de VOG vraagt. Hier leest u meer over wat een VOG is.

Digitaal VOG aanvragen

Als individu heeft u in sommige gevallen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit is een papieren document dat aantoont dat uw verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een specifiek beroep of taak in de samenleving. Op deze pagina ontdekt u of u een VOG nodig heeft en hoe u deze snel en eenvoudig aanvraagt. Digitaal een VOG aanvragen kan gemakkelijk en snel via VOG-aanvraag.nl!

Voorbeelden van functies waarin een VOG aanvraag vereist is

De VOG, ook wel de verklaring omtrent gedrag genoemd, is vaak vereist bij het uitoefenen van functies waarin gewerkt wordt met kwetsbare personen, vertrouwelijke gegevens en/of geld. Denk bijvoorbeeld aan functies in de gezondheidszorg, bij de overheid, in de accountancy of advocatuur. In sommige branches, zoals de kinderopvang, is een VOG aanvraag zelfs wettelijk verplicht.

Ook in deze situaties is een VOG aanvragen nodig

Betaalde werkrelaties zijn niet de enige situaties waarin een VOG aanvragen nodig is. Ook bij het lid worden van een schietvereniging, bij adoptietrajecten, vrijwilligerswerk bij sportverenigingen en bij het aanvragen van een huisvestings- of exploitatievergunning is een Verklaring Omtrent het Gedrag vaak verplicht. Maar bijvoorbeeld ook bij het indienen van een visumaanvraag of emigratie.

Zeker weten of in uw situatie een VOG verplicht is? Doe dan de check op VOG-aanvraag.nl.

Mocht u vragen hebben over het indienen van een VOG aanvraag, neem dan contact met ons op. De veelgestelde vragen hebben we alvast voor u beantwoord. Deze vindt u hieronder.

Veelgestelde vragen

De veel gestelde vragen hebben we alvast voor u beantwoord. Deze vindt u hieronder.

Een VOG vraagt u gemakkelijk en snel online aan

In plaats van een bezoek aan het gemeentehuis, vult u de aanvraag gemakkelijk digitaal in. Gewoon, waar en wanneer u dat wilt. Wij sturen uw online VOG-aanvraag door naar screeningsautoriteit Dienst Justis. Zij onderzoeken of u strafbare feiten of andere zaken op uw naam heeft staan, die een risico vormen voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Als dit niet het geval is, of als de feiten niet relevant zijn voor het doeleinde van uw VOG, dan ontvangt u de toegekende verklaring omtrent goed gedrag per post.

Voordelen VOG online aanvragen

Een VOG aanvragen bij VOG-aanvraag.nl is een stuk sneller dan het indienen van een papieren aanvraag bij de gemeente. U hoeft geen afspraak te maken en kunt het lekker thuis vanaf de bank invullen. Kortom: hetzelfde resultaat, zonder wachtrijen en onnodig tijdverlies. Start direct met uw VOG-aanvraag.

 

VOG aanvragen

Als werkgever of werknemer is het van belang dat u kennis hebt over een Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG. Voordat u deze aanvraagt, is het van belang dat u weet wat de VOG inhoudt, hoe u deze aanvraag en andere aspecten. Mocht u na dit artikel nog vragen hebben, voelt u zich vrij om dan contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder op weg met uw VOG aanvraag.

Vraag gemakkelijk een VOG aan

Wat is een VOG?

Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) geeft middels een, in het Nederlands verwerkt, papieren document aan dat u geen bezwaarlijke gedragingen hebt uitgevoerd in het verleden. Dit is voor:

 • opdrachtgevers
 • werkgevers
 • stagebedrijven
 • vrijwilligersorganisaties
 • of andere instanties de bevestiging dat u in de toekomstige functie of taak aan het werk kan.

Heb ik een VOG nodig? Doe de check

Als u een van onderstaande vragen met ‘Ja’ beantwoordt, dien dan een VOG-aanvraag in .

 

 • Heeft uw werkgever, opdrachtgever, stagebedrijf of vrijwilligersorganisatie u gevraagd een VOG-aanvraag te doen?
 • Werkt u met vertrouwelijke informatie?
 • Werkt u met contante en/of girale gelden?
 • Werkt u met kwetsbare personen en/of met dieren?
 • Wilt u een visumaanvraag doen of gaat u binnenkort emigreren?
 • Wilt u de Nederlandse identiteit verkrijgen?
 • Vervoert u personen?
 • Vraagt u een vergunning aan?
 • Wilt u lid worden van een schietvereniging?
 • Komt uw naam in een (beroeps)register?
 • Werkt u in de kinderopvang?
 • Heeft u een politiek ambt?
 • Gaat u als (buitengewoon) opsporingsambtenaar werken?
 • Werkt u in het onderwijs?
 • Werkt u als tolk?
 • Werkt u als financieel dienstverlener?
 • Werkt u als juridisch dienstverlener?
 • Bent u reclasseringswerker, raadsonderzoeker of maatschappelijk werker?

Wat staat er in een VOG?

In een Verklaring Omtrent het Gedrag staan gegevens die van belang zijn voor u en uw werkgever. Dit is onder te verdelen in drie categorieën: uw persoonlijke gegevens, het doel van de aanvraag en het screeningsprofiel.

 • Persoonlijke gegevens

Om de aanvraag in te kunnen dienen, moet deze aanvraag beschikken over uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan uw:

  • Initialen
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
 • Doel aanvraag

Naast deze gegevens, is het ook van belang dat u uw doel van de aanvraag vermeldt. Dit invulveld heet ‘functietitel’, maar kan ook worden gebruikt voor het invullen van andere doelen zoals bijvoorbeeld ‘exploitatievergunning’, ‘trouwen in het buitenland’ of ‘lidmaatschap schietvereniging’.

 • Screeningsprofiel

De screening vindt plaats op basis van uw screeningsprofiel. U kiest voor één of meerdere specifieke of een algemene screeningsprofielen. Een specifiek screeningsprofiel heeft te maken met specifieke functies waar een VOG voor vereist of gewenst is. Denk aan banen in het onderwijs, de kinderopvang, de politiek of de taxibranche. Algemene screeningsprofielen hebben bijvoorbeeld te maken met de toegang die u in uw (toekomstige) functie heeft tot systemen, risicovolle stoffen, privacygevoelige gegevens of geld. Uit deze screening blijkt of u in het verleden gedrag heeft vertoond dat bezwaar heeft voor uw toekomstige functie of taak.

Wat kost een VOG?

De kosten van een online VOG aanvraag bedragen € 46,35.

Als u uw VOG online regelt betaalt u eerst € 14,50 om de aanvraag in te dienen. Voor het onderzoekswerk van Justis betaalt u vervolgens € 33,85. Daardoor wordt het ook makkelijker om (een deel van) de kosten door uw werkgever te laten (terug)betalen. Als zij de VOG voor u aanvragen, dan betaalt u slechts € 33,85. Het andere bedrag is dan al betaald door uw werkgever.

Sommige werkgevers bieden ook de mogelijkheid om het volledige bedrag te declareren.  U krijgt een betalingsbevestiging van de € 14,50 en eenmalig een pdf van de € 33,85. De betalingsbevestiging of het bankafschrift kunt u gebruiken als declaratie, mits uw werkgever daarmee akkoord gaat.

Wie vraagt de VOG aan?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is aan te vragen voor werknemers, werkgevers en rechtspersonen.

 • Werknemers / consumenten vragen een VOG aan voor een nieuwe functie, baan, stage, opdracht, of bijvoorbeeld de aanvraag van een visum, vergunning of lidmaatschap.
 • Werkgevers laten hun werknemers screenen om risico’s bij bijvoorbeeld het aannemen van nieuw personeel te verminderen.
 • Rechtspersonen hebben een VOG nodig voor een contractafsluiting. Of om lid te worden van een brancheorganisatie.

Hoe vraag ik een VOG aan?

U vraagt gemakkelijk online een VOG aan via dit formulier . Zo gaat het vervolgens in zijn werk:

 • U vult uw gegevens in en betaalt € 14,50 voor het indienen van de aanvraag.
 • Op werkdagen ontvangt u vervolgens binnen 24 uur een mail van Justis.
 • U bevestigt de mail van Justis met uw DigiD en betaalt u vervolgens de resterende € 33,85 voor het screeningsonderzoek.
 • De duur van deze screening is afhankelijk van de drukte bij Justitie en uw eventuele gepleegde strafbare feiten. Gemiddeld duurt dit 2-4 weken.
 • Als uit de screening blijkt dat uw verleden geen risico vormt voor het doel van de aanvraag, dan ontvangt u uw VOG per post.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een VOG?

Om een VOG aan te vragen geeft u door middel van het invullen van dit online formulier  toestemming om uw (justitiële) verleden te controleren op strafbare feiten. Daarnaast is het belangrijk dat u:

 • ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente;
 • beschikt over een DigiD;
 • en beschikt over iDeal om de betaling te voltooien.

Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u een VOG aanvragen. Dit betekent niet dat u de VOG ook automatisch toegekend krijgt. Dat is afhankelijk van het doel waarvoor u de VOG-aanvraag doet in combinatie met uw (justitiële) verleden. Mocht u niet beschikken over een strafblad, dan zult u altijd een VOG krijgen. Heeft u wel een strafblad, lees dan verder bij VOG aanvragen met een strafblad .

Hoelang duurt een online VOG-aanvraag?

Heeft u uw Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd via VOG-aanvraag.nl? Dan ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur een mail van Dienst Justis, waarmee u de aanvraag volledig kunt afronden. De verklaring valt daarna binnen twee tot vier weken bij u op de deurmat. De exacte duur van deze screening is afhankelijk van de drukte bij Justitie en uw eventuele gepleegde strafbare feiten.

VOG aanvragen voor consumenten

Vaak vragen werkgevers om een Verklaring Omtrent het Gedrag. Voor sommige sectoren is het zelfs verplicht om een VOG aan te vragen. Als consument vraagt u dan een VOG aan, om aan te tonen dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor uw toekomstige functie of taak. Als consument kunt u ook andere doeleinden hebben zodra u een VOG aanvraagt: voor bijvoorbeeld een visum- of vergunningsaanvraag. Zeker weten of een VOG nodig is? Doe de check  of vraag direct een VOG aan.

VOG voor werkgevers

Als werkgever is een Verklaring Omtrent het Gedrag erg nuttig om uw werknemers te screenen. Zo vermindert u risico’s bij bijvoorbeeld het aannemen van nieuw personeel. Als werkgever kunt u gemakkelijk via onze website online VOG’s aanvragen voor uw werknemers. Van individuele tot bulkaanvragen. Wilt u snel weten of u potentiële werknemers aan kunt nemen of bepaalde verantwoordelijkheden kunt geven? Vraag gemakkelijk VOG’s aan. Of vraag ons om meer informatie over het aanvragen van VOG’s door werkgevers.

 

VOG voor rechtspersonen

In sommige gevallen heeft u als bedrijf een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. Dit wordt een VOG RP (Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen) genoemd. Dit is een schriftelijke verklaring waarmee bedrijven of stichtingen aan partners, andere bedrijven en overheden kunnen laten zien dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd die een risico vormen voor de taak of de werkzaamheden die ze willen uitvoeren. Als bestuurder kunt u gemakkelijk een VOG aanvragen via onze website. Voor meer informatie over VOG voor rechtspersonen kunt deze pagina raadplegen.

VOG voor ZZP’ers

Als particulier of externe opdrachtnemer heeft u wellicht een VOG nodig. Mocht u al beschikken over een VOG, laat dan uw opdrachtgever bepalen of en hoe lang deze geldig is. Zodra u van functie of werkzaamheden verandert, is het van belang dat u een nieuwe VOG aanvraagt. De Verklaring Omtrent het Gedrag is namelijk gekoppeld aan een functie of bepaalde werkzaamheden. Vraag een (nieuwe) VOG aan  of doe de check  om te controleren of u een VOG nodig heeft.

VOG aanvragen met een strafblad

Zodra u een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvraagt, zal Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem kijken of u in het verleden een strafbaar feit heeft gepleegd. Zo kijken ze of u een strafblad heeft en of u in het verleden in aanraking bent gekomen met Politie of Justitie. Af en toe zal Justis ook informatie opvragen bij het Openbaar Ministerie, de Reclassering of bij de politie. Daarnaast kunnen ook strafbare feiten in het buitenland bekeken worden.

De terugkijktermijn van strafbare feiten is standaard vier jaar. Echter zijn er wel enkele uitzonderingen: zo betreft een zedendelict een onbeperkt terugkijktermijn en geldt er voor jongeren tot 23 jaar een terugkijktermijn van twee jaar (met uitzondering van zedendelicten of zware geweldsdelicten).

Beschikt u over een strafblad? Dan kunt u het volgende doen om erachter te komen of u alsnog een VOG kunt aanvragen:

 • U kunt een indicatie aanvragen op deze website.
 • U kunt contact opnemen met Dienst Justis via 088 – 99 82 200. Op deze manier kunt u uw verhaal toelichten. Zij zullen uw verhaal beoordelen, zodat u alsnog in aanmerking kunt komen voor een VOG.
Vraag gemakkelijk een VOG aan

Hoelang is een VOG geldig?

Een VOG is slechts een momentopname. De organisatie waar u bijvoorbeeld voor werkt, bepaalt de lengte van de VOG. In verschillende branches is het verplicht om herhaaldelijk een VOG aan te vragen. Denk aan:

 • Kinderopvang
 • Zorg
 • ZZP’ers

Mocht u al beschikken over een VOG, laat de VOG dan controleren op de geldigheidsduur door uw werkgever of opdrachtgever. Laat ook controleren het screeningsprofiel goed controleren, de screening van destijds kan anders zijn dan de huidige. Doe dit ook zodra u van functie of werkzaamheden verandert. De Verklaring Omtrent het Gedrag is namelijk gekoppeld aan een functie of bepaalde werkzaamheden.

Wie krijgt de VOG binnen? Ik of mijn werk-/opdrachtgever?

Omdat er persoonlijke gegevens op de VOG staan, ontvangt u uw Verklaring Omtrent Gedrag altijd zelf. Dit heeft mede te maken met de AVG wetgeving. U moet zelf uw gegevens van uw VOG doorgeven aan uw werkgever, als u hier belang bij heeft.

Zakelijk VOG aanvragen?

Krijg toegang tot ons portaal om VOG's eenvoudig aan te vragen en te beheren in een veilige en AVG proof omgeving.

Krijg toegang!