• ‘Organisatie’: geeft aan VOG-Aanvraag.nl (onderdeel van PESCHECK®) toestemming voor voor de verwerking van de gratis VOG aanvraag vanuit een dashboard (applicatie).

    PESCHECK® verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend met het doel een digitaal verzoek voor de VOG aanvraag naar de 'betrokkene' te kunnen sturen. Voor meer informatie over de wijze waarop PESCHECK® persoonsgegevens verwerkt, zie ook de Privacy Policy.

    Door ondertekening van deze toestemmingsverklaring:
    • geeft organisatie toestemming aan PESCHECK® voor het verwerken van de persoonsgegevens en gaat akkoord met de algemene voorwaarden;
    • stemt organisatie ermee in dat de eHerkenningslogin-gegevens worden verstrekt aan PESCHECK®
    • bevestigt de persoon zelfstandig tekenbevoegd te zijn namens de organisatie conform de statuten/KvK. Indien er een gezamenlijke tekenbevoegdheid geldt, dan dient dit formulier ook door de bevoegde personen ingevuld te worden.