AVG en VOG-Aanvraag.nl

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingetreden. Dit betekent dat binnen Europa de zelfde privacywetgeving geldt. Hierdoor hebben organisaties meer verantwoordelijkheid betreft de verwerking en verstrekking van persoonsgegevens. Volgens de AVG dient een werkgever adequate maatregelen te nemen om gegevens te beschermen. Dit is waar de VOG en AVG elkaar treffen. De VOG is een betrouwbare methode om te controleren of de potentiële werkgever geen gedrag in het verleden heeft vertoont dat voor de desbetreffende functie een bezwaar vormt. PESCHECK  (moeder bedrijf van: VOG-Aanvraag.nl), is het in het bezit van een ISO 27001 Certificaat. Hierdoor kunnen wij een betere veiligheid van security, data en privacy (AVG) borgen.

Waarom vraagt de werkgever om een VOG?

De VOG en AVG hebben met name invloed op elkaar wanneer een functie binnen een organisatie met gevoelige informatie omgaat. Dit kan gaan om persoonsgegevens maar bijvoorbeeld ook om financiële gegevens. De werkgever is namelijk volgens de AVG verplicht om risicoanalyses te maken om beveiligingsincidenten te voorkomen. Hier komt meestal uit dat het redelijk is om aan de werknemers een VOG te vragen. Dit geeft zowel het bedrijf als uzelf meer zekerheid dat er goed omgegaan wordt met persoonsgegevens, maar ook dat er integer personeel wordt aangenomen. Zowel VOG en AVG dragen dus bij aan een betere bescherming van persoonsgegevens.

Wie krijgt mijn justitieel verleden te zien?

Er zijn meerdere wegen waarop u een VOG kan aanvragen. Dit kan via de volgende manieren:

– De gemeente
– Digitaal
– Direct via Dienst Justis (uitzonderlijk)

Soms is echter niet helemaal duidelijk of mensen buiten het Ministerie van Justitie om, door de AVG en een VOG zomaar de Justitiële gegevens van anderen in mag zien. In alle gevallen is het alleen het Ministerie van Justitie die bij uw Justitiële gegevens kan. Deze database is voor niemand anders beschikbaar. De gegevens die u achterlaat bij de gemeente of via een website waar u een VOG kunt aanvragen, zijn de enige gegevens die daar ingezien kunnen worden. Ook de gemeente heeft hier dus geen inzicht in.

Krijgt mijn werkgever uitslag van mijn VOG-aanvraag?

Het kan zijn dat u wegens redenen niet in aanmerking komt voor een VOG. U krijgt te allen tijde zelf de VOG of de toelichting waarom u geen VOG krijgt thuis per post. Uw werkgever wordt hier niet van op de hoogte gesteld. Ook niet als uw werkgever de VOG voor u heeft aangevraagd. De VOG wordt nooit via de mail verstuurd. Anders komt de VOG met uw gevoelige informatie op mailservers waar ze niet horen. Hierom wordt ook aangeraden nooit zelf een kopie van de VOG per mail te sturen. De AVG en de VOG beïnvloeden elkaar dus in zekere zin omdat men door de AVG bewuster om gaat met persoonsgegevens en hierom vaker om een VOG gevraagd wordt. Wilt u veilig online een VOG aanvragen?

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners