Hoelang is een VOG geldig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een momentopname. U krijgt een Verklaring Omtrent het Gedrag als uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. De organisatie die een VOG van u verlangt, bijvoorbeeld uw werkgever, bepaalt hoelang de VOG geldig is. Dit verschilt per werkgever. Daarnaast is het in bepaalde branches van belang dat er periodiek een nieuwe VOG aangevraagd wordt, bijvoorbeeld in de kinderopvang.

VOG direct aanvragen

Hoelang is een VOG geldig in de kinderopvang?

Bij het werken in de kinderopvang is het beschikken over een VOG verplicht. Iedereen die regelmatig op opvanglocatie van kinderen komt of hier woont, moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Voor de inschrijving in het Personenregister Kinderopvang is een VOG nodig. Deze Verklaring Omtrent het Gedrag mag niet ouder zijn dan twee maanden. De VOG moet beschikken over screeningsprofiel 84 en/of 86.

VOG direct aanvragen

Hoelang is een VOG geldig in de zorg?

Voor het werken in de zorg wordt regelmatig gevraagd naar een VOG. Ook hier hangt de geldigheidsduur af van de werkgever. Vraag dus goed na bij uw werkgever hoelang uw VOG geldig is en wanneer er eventueel een nieuwe VOG aangevraagd moet worden. Bent u nog in het bezit van een VOG? Laat deze dan controleren door uw werkgever op geldigheidsduur en op het screeningsprofiel waarop u destijds gescreend bent.

VOG geldigheid voor ZZP’ers

Heeft u als particulier of bij het uitvoeren van een externe opdracht een VOG nodig? Het kan zo zijn dat u al een VOG heeft. In dat geval bepaalt de opdrachtgever of en hoelang de VOG geldig is. Vraag dus bij de opdrachtgever na of uw VOG nog geldig is. Verandert u van functie of werkzaamheden? Dit kan betekenen dat u een nieuwe VOG aan moet vragen. De reden hiervoor is dat de VOG is gekoppeld aan een functie of bepaalde werkzaamheden.

Wanneer een nieuwe VOG aanvragen?

In de meeste gevallen wordt vanuit uw werkgever gevraagd om een VOG. De werkgever is dan ook op de hoogte of de VOG nog geldig is. Zo niet, dan vraagt of de werkgever zelf óf u een nieuwe VOG aan. U dient, in de meeste gevallen, een nieuwe VOG aan te vragen als:

  • U een geldige VOG heeft, maar van werkzaamheden verandert
  • Uw werkgever aangeeft dat uw VOG niet meer geldig is
  • U gaat werken bij een ander bedrijf

De screeningsprofielen op uw VOG hangen samen met de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. Hierdoor kan het voorkomen dat u een nieuwe VOG aan moet vragen als u bijvoorbeeld van werkzaamheden verandert.

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners