VOG taxichauffeur voorwaarden

Om te kunnen werken als taxichauffeur, heeft u een chauffeurskaart / Taxipas / Taxi Ondernemerskaart van de KIWA nodig. Deze kaart zult u elke 5 jaar moeten verlengen. Aan deze kaarten zitten ook een aantal voorwaarden aan.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een Taxipas / Chauffeurskaart / Taxi Ondernemerskaart van de KIWA:

 • Het verkrijgen van een VOG, die Dienst Justis afgeeft.
 • U mag geen strafblad hebben.
 • U zult de aanvraag via de gemeente moeten doen.

VOG aanvragen taxi

Waar kan ik een VOG aanvragen voor taxi? Een VOG Taxipas of VOG Taxi Ondernemerskaart voor de KIWA kunt u helaas niet online via VOG-aanvraag.nl aanvragen. Dit wordt ook beschreven op de website. Op de website staat: De VOG voor een Taxipas / Taxi Ondernemerskaart kunt u enkel aanvragen via uw gemeente. Download hiervoor het aanvraagformulier op de website van de KIWA.

De Taxipas of Taxi Ondernemerskaart kunt u enkel aanvragen bij de gemeente. U kunt naar uw eigen gemeente gaan. Hiervoor moet u wel een afspraak maken.

U neemt mee naar deze afspraak:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Een geldig legitimatiebewijs, paspoort of rijbewijs;
 • Een schriftelijke toestemming van ouder/gezaghouder als u jonger bent dan 18 jaar;
 • Pinpas/contant geld.

Als u iemand wilt machtigen dan neemt de gemachtigde een schriftelijke machtiging, een kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs mee.

VOG taxi

Voor een eerste aanvraag of een verlening van een vergunning voor taxivervoer, chauffeurskaart, een communautaire vergunning moet u vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) inleveren. De verwerking van de VOG aanvragen worden bij Dienst Justis verricht.

Het VOG aanvraagformulier kunt u downloaden via de volgende websites:

U kunt de formulieren meenemen naar uw gemeente om een VOG aan te vragen.

Screeningsprofiel Taxi

VOG voor de taxibranche: Chauffeurskaart kunt u het screeningsprofiel “65” kiezen.
VOG voor de taxibranche: Ondernemersvergunning kunt u het screeningsprofiel “70” kiezen.

Aanvragen chauffeurskaart

Een chauffeurskaart voor de boordcomputer taxi registreert de rij- en rusttijden en de identificeert de bestuurder. Deze kunt u ook bij de KIWA aanvragen.

De procedure van deze aanvraag:

 1. Aanvraag voor chauffeurskaart indienen. U ontvangt de aanvraag-set per post.
 2. Het wordt verstuurd per post naar het adres waar u staat ingeschreven in de basisadministratie (GBA). Als u niet op dat adres woont of tijdelijk geen post ontvangt, kunt u telefonisch contact opnemen met Kiwa Register. Indien uw werkgever de factuur betaalt, dient deze op naam van het bedrijf te staan in verband met de BTW-afdracht. Deze gegevens kunt u tijdens de aanvraag doorgeven.
 3. De aanvraag-set met alle benodigde documenten kunt u dan retour sturen. Nadat de betaling en alle documenten ontvangen zijn, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Gemiddeld duurt de levertijd van uw chauffeurskaart 15 (werk) dagen.
 4. Van AMP krijgt u een bericht over de bezorging van uw chauffeurskaart. U kunt online daarna een afspraak maken voor de levering van uw chauffeurskaart.

 

Documenten die u nodig heeft bij het aanvragen van uw chauffeurskaart:

 • Geneeskundige verklaring;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente;
 • Pasfoto;
 • Chauffeurs diploma taxi (vakdiploma taxi).

Verlening chauffeurskaart:

Om in aanmerking te komen voor een verlenging dient u opnieuw aan te moeten tonen dat u voldoet aan alle eisen voor afgifte van een chauffeurskaart. U dient dus opnieuw een VOG aan te vragen via uw gemeente, een geneeskundige verklaring aan te leveren, uw rijbewijs, pasfoto en diploma aan te leveren.

Wilt u een VOG voor taxi aanvragen, dan kunt u terecht bij uw gemeente. Maar u kunt ook alvast een chauffeurskaart aanvragen.

 

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners