Kan ik een VOG krijgen ondanks een strafblad?

Of u wel of geen VOG krijgt als u een strafblad heeft, is afhankelijk van de terugkijktermijn en de functie die u gaat uitoefenen.

Geen strafblad/wel strafblad.

U krijgt een Verklaring Omtrent Gedrag als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat voor de functie of het doel waar u een VOG voor aanvraagt relevant is. Als u in het verleden wel een strafbaar feit heeft gepleegd, dan kan het zijn dat u geen VOG krijgt. Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar uw justitiële verleden. Daarbij wordt het belang van de aanvrager afgewogen tegen het risico voor de samenleving. Hierbij wordt ook gekeken naar het doel van de aanvraag.

De terugkijktermijnen.

Als u wel een strafblad heeft, dan zijn terugkijktermijnen. Bij zedendelicten is de terugkijktermijn onbeperkt. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar. Echter vormen zedendelicten en zware geweldsdelicten hierop een uitzondering. Ernstige geweldsdelicten zijn delicten waar meer dan 6 jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd. Bij sommige situaties is de terugkijktermijn langer van 4 jaar. Dit geldt ook voor jongeren tot 23 jaar.

VOG direct aanvragen

Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen gelden de volgende terugkijktermijnen:

Er zal dus bij de verwerking van uw aanvraag gekeken worden of u een justitieel verleden heeft of niet. Zo nee, dan zult u een VOG ontvangen. Zo ja, dan is dit afhankelijk van de terugkijktermijn en de functie (het risico voor de samenleving). Wilt u weten wat uw kansen op een VOG zijn ondanks een strafblad?  Op watdevog.nl is meer informatie te vinden hierover.

Of u wel of geen VOG krijgt als u een strafblad heeft, is afhankelijk van de terugkijktermijn en de functie die u gaat uitoefenen.

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners