U heeft bij ons altijd het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen/anonimiseren. Dit heet het recht van verzet. Wij zorgen dan dat uw gegevens worden verwijderd of niet meer tot u zijn te herleiden.
Het recht van verzet bij bijzondere persoonlijke omstandigheden is geregeld in artikel 40 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners