Waarom moet je een VOG aanvragen?

In veel gevallen wordt tegenwoordig gevraagd om een Verklaring Omtrent gedrag (VOG). Het kan door een werkgever gevraagd worden als u ergens aan het werk wilt, maar het is ook nodig voor visumaanvragen of exploitatievergunningen. Echter is voor veel niet bekend waarom een VOG aanvragen vereist is en wanneer dit niet het geval is. In sommige gevallen is het wettelijk verplicht een VOG aan te vragen. Voorbeelden hiervan zijn docenten, taxichauffeurs en gastouders. De overheid bepaald in principe wanneer en waarom een VOG aanvragen verplicht is. Wanneer er geen sprake is van wettelijke verplichting, bepaald de werkgever of hij een VOG verplicht stelt voor de desbetreffende functie.

Waarom een VOG aanvragen als Natuurlijk Persoon?

Een werkgever is in zekere zin verantwoordelijk om te letten op de integriteit van het personeel dat aangenomen wordt. Hierom is het gebruikelijk om in de sollicitatieprocedure een VOG van de potentiële werknemers te vragen. Afhankelijk van de werkzaamheden die de werknemer uit gaat voeren, wordt een selectie van screeningsprofielen op de VOG gemaakt waarop de medewerker gescreend wordt. U kunt als werknemer zelf een VOG aanvragen, maar uw werkgever kan dit ook voor u doen. De uitslag van de VOG aanvraag komt altijd bij uzelf terecht, uw werkgever wordt hier niet van op de hoogte gesteld. Als u de VOG ontvangen hebt per post, kunt u deze overhandigen aan de desbetreffende werkgever.

VOG direct aanvragen

 

Waarom een VOG aanvragen als Rechts Persoon?

Wanneer u als stichting of bedrijf samenwerkt met partners kan het zijn dat de partner wil weten of uw stichting of bedrijf wel integer is. Dit kan bijvoorbeeld gevraagd worden bij het afsluiten van een contract. Dit is waarom een VOG aanvragen belangrijk is voor samenwerking met partners. De VOG voor rechtspersonen verklaart of een stichting of organisatie integer is. Let op: Als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) dient u een VOG voor Natuurlijke Personen aan te vragen. De vertegenwoordiger dient de VOG Rechts Personen aan te vragen. Als u als vertegenwoordiger van het bedrijf ooit in aanraking met Justitie bent gekomen kan dit invloed hebben op de besluitvorming om een VOG voor Rechts Personen af te geven. U kunt de VOG voor Rechts Personen aanvragen via Justis  en u kunt dit ingevulde formulier afgeven aan de gemeente. Dit is digitaal niet mogelijk.

VOG direct aanvragen

 

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners