Wanneer krijg je geen VOG?

Wanneer krijg je eigenlijk geen VOG? Vaak wordt onterecht gedacht dat men geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan krijgen als er ooit iets in uw leven heeft plaatsgevonden waardoor u een strafblad heeft. Of uw verzoek tot een VOG geweigerd wordt of niet is echter afhankelijk van een aantal aspecten namelijk; relevantie en actualiteit van het incident.

Het is dus niet direct zo dat u geen VOG krijgt als u ooit met Justitie in aanraking bent gekomen. U krijgt geen VOG als u een zedendelict hebt gepleegd, maar daar buiten zijn er nog mogelijkheden. Om meer duidelijkheid te scheppen over wanneer men nou wel of geen VOG krijgt worden de punten waar op beoordeeld wordt nader toegelicht.

Relevantie van het delict bepaalt wanneer u geen VOG krijgt

Mocht u ooit in aanraking gekomen zijn met Justitie betekent dit niet direct dat u een VOG wordt geweigerd.  Voor een docent zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten relevant dan bij een kassamedewerker. Wanneer u ooit een delict hebt gepleegd zal het Ministerie van Justitie moeten overleggen of het delict relevant genoeg is om u een VOG te weigeren. Hoewel er geen strakke richtlijnen zijn over bij welk delict u wel of geen VOG kan krijgen, kan er wel een schatting gedaan worden. Op www.watdevog.nl kunt u aangeven op welke manier u in aanraking bent gekomen met Justitie om te kijken of u nog in aanmerking komt voor een VOG of niet. Deze website zal dan aan de hand van de volgende aspecten schatten hoe groot de kans is dat u een VOG zal krijgen bij de grootste werksectoren:

  • De ernst van het delict
  • De straf die u hebt gekregen wegens het delict
  • De datum waarop u het delict hebt gepleegd

Uiteindelijk komt het er op neer dat de kans dat men geen VOG kan krijgen lager is dan over het algemeen verwacht wordt. Bij twijfel kunt u beter wel proberen om een VOG aan te vragen aangezien dit wel veel vaker gevraagd wordt door werkgevers.

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners