Wanneer wordt een VOG geweigerd?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag laat zien dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Een VOG, wanneer krijgt u deze niet? Als er wel sprake is van strafbare feiten, hoeft dit niet gelijk te betekenen dat u geen VOG krijgt. Als het gedrag uit uw verleden een bezwaar kan vormen voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren, kan het zijn dat uw VOG geweigerd wordt.

VOG direct aanvragen

Wie bepaalt of uw VOG geweigerd wordt?

Wanneer uw gedrag uit het verleden een risico vormt voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren, gaat het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek uitvoeren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, oftewel Dienst Justis, gaat uitzoeken in hoeverre uw gedrag een bezwaar kan vormen voor uw werkzaamheden. Wanneer uit onderzoek is gebleken dat er strafbare feiten gepleegd zijn, beoordeeld Dienst Justis of deze strafbare feiten een dusdanig risico vormen voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. Als er onderzoek moet worden gepleegd kan het zijn dat u langer op uw VOG moet wachten. Er wordt een behandeltermijn van 8 weken na ontvangst van uw VOG-aanvraag gesteld, daarna maakt dienst Justis een beslissing.

Mijn VOG is geweigerd, wat nu?

Wanneer u geen VOG ontvangt, krijgt u deze mededeling (voorgenomen weigering) per post van Dienst Justis naar uw huisadres toegestuurd. In deze brief staan de redenen waarom u geen VOG krijgt. U kunt, wanneer u deze afwijzingsbrief ontvangen heeft, bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht.  Hiermee geeft u schriftelijk aan waarom u vindt dat u wel een Verklaring Omtrent het Gedrag moet krijgen. Wilt u zelf uw strafrechtelijke gegevens inzien? Dat kan schriftelijk bij de frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Vergeet niet om hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners