Wat is het VOG screeningsprofiel?

Als u een VOG aanvraagt, dan selecteert u de profielen op basis van uw functieaspecten of het doel van uw aanvraag.

VOG direct aanvragen

Functieaspecten VOG

Voor bepaalde specifieke beroepsgroepen bestaan specifieke screeningsprofielen waarop Dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) u zal screenen. Deze functies zijn bijvoorbeeld: onderwijzer, buitengewoon opsporingsambtenaar en politicus. Ook zijn er profielen voor specifieke doelen, deze specifieke profielen zijn:

01. Politieke ambtsdrager
06. Visum en emigratie
18. Huisvestigingsvergunning op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
25. (Buitengewoon) Opsporingsambtenaar
40. Vakantiegezinnen en adoptie
45. Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
50. Exploitatievergunning
55. Juridische dienstverlening
60. Onderwijs
65. Taxibranche; chauffeurskaart
70. Taxibranche, ondernemersvergunning
75. (Gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker
80. Beëdigd tolken en vertaler
85. Lidmaatschap schietvereniging
95. Financiële dienstverlening
96. Onbekende functie

VOG direct aanvragen

Algemene screeningsprofielen

Naast de specifieke screeningsprofielen zijn er algemene screeningsprofielen. Deze bestaan uit acht risicogebieden te weten:

  1. Informatie
  2. Geld
  3. Goederen
  4. Diensten
  5. Zakelijke transacties
  6. Proces
  7. Aansturen organisatie
  8. Personen

Er kunnen één of meerdere risicogebieden worden geselecteerd als u een VOG aanvraag indient. Op de VOG-verklaring staan de risicogebieden beschreven waarop de aanvrager is beoordeeld.

Onbekende functie

Er is ook nog een algemeen profiel dat onbekende functie heet, hierbij wordt u op alle acht risicogebieden  gescreend. Dit profiel kan worden geselecteerd bij werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie hij/zij gaat vervullen.

Welk profiel moet ik kiezen? Als leraar kunt u bijvoorbeeld het specifieke profiel 60 kiezen. Als u bijvoorbeeld monteur bent, dan kunt u één of meerdere risicogebieden kiezen. De profielen zijn afhankelijk van de werkzaamheden die u zult uitvoeren en de daarmee verbonden risico’s.  U kunt het beste met uw werkgever contact opnemen om te vragen welke profiel of risicogebied past bij uw VOG-aanvraag. Wij hebben veel ervaring met de verwerking van aanvragen voor een Verklaring omtrent het Gedrag. Uiteraard helpen wij u hier graag mee.

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners