Verklaring omtrent gedrag voorwaarden:

Als u een VOG heeft aangevraagd, kijkt Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem of u een strafbaar feit heeft gepleegd. Ze gaan kijken of u in aanraking bent gekomen met de Politie of Justitie. Ze kijken of u een strafblad heeft.

Justis vraagt af en toe informatie op bij het Openbaar Ministerie (OM), de Reclassering en bij de politie. Ook kunnen strafbare feiten uit andere landen bekeken worden.

VOG direct aanvragen

 

WEL of GEEN Strafblad, en nu?

Heeft u GEEN strafblad? Dan krijgt u altijd een VOG.

Heeft u wel een strafblad? En wilt u weten of een VOG mogelijk is?

  • We raden u dan aan om een indicatie aan te vragen op de website van jusitie (https://watdevog.nl/)
  • U kunt tevens bellen naar Dienst Justis. Daar kunt u uw verhaal toelichten, zij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor een VOG of niet.

Het telefoonnummer van Dienst Justis is: 088 – 99 82 200

Wilt u het echt zeker weten? Dan kunt u een VOG aanvragen en het uittesten.

VOG direct aanvragen

Er zijn nog een aantal voorwaarden voor een VOG om deze online aan te vragen:

  • Ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente;
  • U moet beschikken over een DigiD;
  • U moet beschikken over iDeal.

Mocht u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) willen aanvragen, kunt u een afspraak maken bij uw gemeente of online aanvragen.

Strafbare feiten:

U krijgt helaas geen VOG als de geregistreerde, strafbare feiten van toepassing zijn voor de functie of baan die u wilt krijgen. Daarbij gebruikt Dienst Justis screeningsprofielen voor beroepsgroepen. Wat zijn screeningsprofielen?

Terugkijk termijn:

De standaard terugkijk termijn is 4 jaar, maar er zijn natuurlijk ook een aantal uitzonderingen.

Voorbeelden van terugkijk termijnen:

  • Een zedendelict betreft een onbeperkt terugkijk termijn.
  • Jongeren tot 23 jaar, behalve voor zedendelicten of zware geweldsdelicten, zullen een terugkijk termijn van 2 jaar hebben.

terugkijktermijn per branche

Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gelden de volgende terugkijk termijnen:

Een VOG voor een Dienst Justitiële Inrichting (DJI) kunt u helaas niet online aanvragen. Wij raden u aan om de contactpersoon binnen de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) te benaderen. Hij of zij kan u hiermee verder helpen.

Geldigheid VOG:

Een VOG is niet onbeperkt geldig. Uw werkgever/leidinggevende bepaald hoe lang deze VOG geldig is.

Bij bijvoorbeeld de kinderopvang zal er vaker een screening plaats vinden. Zij moeten vaak de VOG koppelen, dit kan via DUO. Wilt u meer informatie over het koppelen van uw VOG bij een kinderopvang?

Aanvragen VOG:

Een VOG is op meerdere manieren aan te vragen, bijvoorbeeld:

  • Digitaal via VOG-aanvraag.nl
  • Bij de gemeente, maar let op, dit dient bij uw eigen gemeente te zijn.
  • Via Justitie, als u niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.

Aan de VOG aanvraag zitten wel kosten verbonden, de totale VOG-kosten zijn rond de € 41,-. Vaak vergoedt uw werkgever deze kosten. Dit kunt u overleggen bij uw werkgever/leidinggevende, het verschilt namelijk per bedrijf.

VOG direct aanvragen

Pas op er zijn ook bedrijven die voor dezelfde dienst voor het verkrijgen van de VOG €75,20 rekenen.

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners