Fraude en diefstal in de retail voorkomen

Als winkelier wil je natuurlijk diefstal en fraude zoveel mogelijk voorkomen. Niet alleen door mensen van buiten, maar ook door eigen personeel. Zo’n 40% van de winkeldiefstallen wordt door eigen medewerkers gepleegd. Camera’s helpen in veel gevallen bij diefstal door externen, maar in mindere mate bij interne diefstal doordat je medewerkers ze handig weten te ontlopen. Wat kun je dan wél doen om de kans op diefstal door eigen personeel zoveel mogelijk te verkleinen?

Screen je personeel vooraf

Als je nieuwe medewerkers in dienst gaat nemen, kun je het beste zorgvuldig selecteren. Enkele maatregelen die je kunt treffen zijn:

  •      Referenties opvragen en daadwerkelijk checken
  •      Om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen
  •      Het waarschuwingenregister raadplegen

Referenties vragen en checken

Het kan al helpen door in de advertentietekst op te nemen dat een screening, het overleggen van een VOG en referentiecheck onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit kan fraudeurs en dieven afschrikken. Als je om een referentie vraagt, bel deze dan ook daadwerkelijk na en stel doortastende vragen, zoals: “Waarom zou u [naam] wel of niet opnieuw in dienst nemen?” en “Wat is de reden dat [naam] niet meer bij u werkt?”

Om een Verklaring Omtrent Gedrag vragen

Je kunt een nieuwe medewerker vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden (binnen een bepaalde terugkijktermijn) geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Je nieuwe medewerker krijgt in ieder geval een VOG als hij of zij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Over het waarschuwingenregister

Het waarschuwingenregister is opgezet door de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Deze stichting houdt een ‘zwarte lijst’ bij van medewerkers die zijn ontslagen wegens diefstal, waarover je meer kunt lezen op de website van het FAD. Vaak is het namelijk dezelfde (kleine) groep mensen die telkens hetzelfde misdrijf pleegt op de werkvloer.

Duidelijk anti-diefstalbeleid

Leg in een reglement vast wat de regels en procedures zijn rondom diefstal en fraude, en handhaaf dit beleid ook. Het klinkt logisch, maar het is een valkuil door in de waan van alledag je medewerkers ongestraft te laten, om wat voor reden dan ook. Je mag bijvoorbeeld cameratoezicht en tassencontroles houden bij je personeel, maar dan moet je wel van tevoren je medewerkers hierover informeren. Hetzij in hun contract of in het reglement.

Hoe wij je kunnen helpen

Een goede screening kan je als winkelier helpen om de kans op diefstal door eigen personeel te verkleinen. Het vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag is daarbij een kleine moeite. Je kunt een medewerker de aanvraag zelf laten regelen en vervolgens deze bij jou laten declareren. Dit kan echter een administratieve rompslomp zijn waar je niet op zit te wachten. Zeker als het bijvoorbeeld vaak gebeurt, als het er veel tegelijk zijn, of als je nieuwe medewerker ook nog eens per ongeluk het verkeerde screeningsprofiel bij de aanvraag heeft geselecteerd. Om dit proces te vergemakkelijken kun je bij ons kiezen voor twee pakketten, passend bij verschillende behoeftes. Lees meer of neem direct contact op voor meer informatie.

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners