Moet u een VOG aanvragen als bedrijf?

U kunt als natuurlijk persoon een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Daarnaast kunt u als bedrijf ook een VOG aanvragen. Dit is een VOG voor een rechtspersoon. Dit houdt in dat u als organisatie of stichting zijnde een VOG aanvraagt. Met deze VOG voor een rechtspersoon kunt u als bedrijf of stichting uw integriteit tonen aan bijvoorbeeld partners of andere bedrijven. Een rechtspersoon is een organisatie, stichting of vereniging die voor de wet op een gelijke manier als een natuurlijk persoon kan handelen.

Wanneer VOG als bedrijf aanvragen?

In sommige gevallen kan er aan een bedrijf of stichting gevraagd worden om een VOG rechtspersoon aan te leveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het afsluiten van een contract of lidmaatschap bij een brancheorganisatie.

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor een rechtspersoon kan aangevraagd worden door de volgende soorten rechtspersonen:

 • Een naamloze vennootschap (NV)
 • Een besloten vennootschap (BV)
 • Een commanditaire vennootschap (CV)
 • Een vennootschap onder firma (VOF)
 • Een stichting
 • Een vereniging
 • Een maatschap

Bent u een eenmanszaak, of heeft u geen personeel in dienst (ZZP)? Dan hoeft u geen VOG voor een rechtspersoon aan te vragen. U kunt dan een VOG voor een natuurlijk persoon aanvragen. Deze VOG voor natuurlijke personen kunt u hier gemakkelijk online aanvragen.

VOG direct aanvragen

Procedure VOG rechtspersoon (RP)

U wilt een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen, maar hoe gaat dit in zijn werk? U kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen niet online aanvragen, dit verloopt geheel via dienst Dienst Justis. De volgende stappen moeten ondernomen worden om een VOG rechtspersoon aan te kunnen vragen:

 • Het aanvraagformulier volledig invullen en samen met:
 • Een origineel en recent (niet ouder dan veertien dagen) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Een kopie van het betalingsbewijs.
 • Het aanvraagformulier met de gevraagde stukken (bijlagen) opsturen naar Dienst Justis.

Ministerie van Justitie en Veiligheid / Justis / COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

Bij een Verklaring Omtrent het Gedrag rechtspersoon wordt er gekeken of de natuurlijke personen met een sleutelpositie binnen de organisatie een verleden hebben waarbij hij of zij in aanraking is geweest met justitie. Wanneer een of meerdere van deze natuurlijke personen in aanraking zijn geweest met justitie, kan dit invloed hebben op de beslissing om een VOG RP af te geven.

Kosten VOG rechtspersoon

De prijs van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor een rechtspersoon is hoger dan de prijs van een VOG voor een natuurlijk persoon. De kosten van een VOG RP zijn €207,-. Deze kosten dienen vóór het versturen van het aanvraagformulier te zijn overgemaakt naar Dienst Justis. Het bedrag van €207,- kan worden overgemaakt naar:

NL31 INGB 0705 0054 53 (ING Bank)
t.n.v. Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis, COVOG te Den Haag
o.v.v. (naam indiener aanvraag) + (naam rechtspersoon)

Een kopie van het betalingsbewijs dient na betaling samen met het volledig ingevulde aanvraagformulier verzonden te worden naar Dienst Justis. Na ontvangst van betaling bij Dienst Justis wordt de aanvraag voor de Verklaring Omtrent het Gedrag voor een rechtspersoon in behandeling genomen.

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners