VOG aanvragen voor school.

Als u in het onderwijs werkzaam bent, dan is een VOG verplicht. U kunt online een VOG voor het onderwijs aanvragen.

VOG aanvragen voor welke soorten onderwijs.

Als u in het onderwijs (primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs) werkzaam bent of gaat werken is een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) volgens de wet verplicht. De VOG zal tijdens de aanstellingsprocedure van u worden verlangd. Er wordt specifiek gelet op strafbare feiten en op veroordelingen voor zedenmisdrijven. De overheid controleert of VOG’s bij aanstelling aanwezig zijn door middel van zogenaamde instellingsaccountants. U dient dus over een VOG te beschikken, voordat u uw nieuwe werkbetrekking in het onderwijs aangaat.

Wilt u direct een VOG voor het onderwijs aanvragen?

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners