Wat is een COVOG?

Bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt er gekeken of het gedrag uit uw verleden een risico vormt voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. Maar wie beslist of uw gedrag uit het (recente) verleden een risico vormt? Wie voert er, zo nodig, nader onderzoek uit?

VOG direct aanvragen

Wat is COVOG?

De afkorting COVOG staat voor Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. De COVOG controleert of u in het verleden een of meerdere strafbare feiten heeft gepleegd.

Wanneer u in het verleden geen strafbare feiten heeft gepleegd hoeft er in de meeste gevallen geen nader onderzoek uitgevoerd te worden. De COVOG beslist dan binnen 4 weken of uw aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt goedgekeurd.

Wanneer u in het verleden wel een of meerdere strafbare feiten heeft gepleegd wordt er door het COVOG nader onderzoek uitgevoerd. Bij het uitvoeren van nader onderzoek beslist de COVOG binnen 8 weken of uw aanvraag voor een VOG wordt goedgekeurd.

Wat gebeurt er bij COVOG?

De COVOG controleert bij een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag of er een of meerdere strafbare feiten gepleegd zijn. Een strafbaar misdrijf is een overtreding en levert een misdrijf op. Wilt u vooraf het aanvragen van een VOG weten wat de kans is dat u een VOG ontvangt?

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners