Wat is een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een papieren document dat aangeeft dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie. Vraag makkelijk en snel online uw VOG aan.

VOG direct aanvragen

VOG aanvraag voor consumenten

Soms krijgen wij de vraag:  Wat is een VOG aanvraag, wat is dat? De afkorting VOG staat voor:  “Verklaring Omtrent het Gedrag”. Een VOG verklaring is een papieren formulier dat aangeeft dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie.

Hier kunt een voorbeeld van een Verklaring Omtrent het Gedrag zien.

Voorbeeld VOG

Het is een document dat in de Nederlandse taal is opgesteld. Er zit een korte Engelstalige toelichting bij waarin staat wat het document inhoudt. Als u uw VOG digitaal aanvraagt via www.vog-aanvraag.nl, dan ontvangt u het formulier per post. Ook als u niet in aanmerking komt voor een VOG, dan ontvangt u bericht per post. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt naar het adres gestuurd dat bij de basisadministratie bekend is.

Vaak vraagt uw werkgever om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor sommige branches/sectoren is het wettelijk verplicht dat u over een VOG beschikt. Ook kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben voor een ander doel, zoals bijvoorbeeld voor een visumaanvraag of een vergunningsaanvraag.  Een Verklaring Omtrent het Gedrag geeft extra zekerheid voor uw werkgever of instantie waar u gaat werken. Als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat voor de functie of het doel waar u een VOG voor aanvraagt relevant is, zult u een VOG ontvangen.

VOG direct aanvragen

VOG voor werkgevers

VOG betekenis. De afkorting VOG staat voor “Verklaring Omtrent het Gedrag”. Wat is een VOG aanvraag? Een VOG is een uniek document dat door Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt uitgegeven. Er is een VOG voor RechtsPersonen en een VOG voor Natuurlijke Personen. U kunt via www.vog-aanvraag.nl digitaal VOG’s aanvragen voor Natuurlijke Personen. U als werkgever kunt daarmee het risico verminderen bij bijvoorbeeld de aanname van nieuw personeel. Speciaal voor werkgevers hebben wij een aantal handige tools ontwikkeld, die het aanvragen voor u en uw werknemers makkelijker maken. Ik wil graag meer informatie ontvangen over het aanvragen van VOG’s voor werkgevers:

Bent u werkgever?

 

VOG voor RechtsPersonen

In een enkel geval heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor uw bedrijf nodig. U als bestuurder kunt een VOG voor uw onderneming aanvragen. Meer informatie over het aanvragen voor een VOG RechtsPersonen kunt u hier vinden.

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners