VOG aanvragen voor de kinderopvang

Als u in de kinderopvang gaat werken of in hetzelfde pand gaat wonen, dan kunt u makkelijk online een VOG aanvragen.

VOG direct aanvragen

Een VOG aanvragen voor wonen bij of en werken in de kinderopvang.

U dient zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang als u woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen (zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal). Ook als u tijdens kantoortijden regelmatig aanwezig bent in een kinderopvang dient u zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang. Onder regelmatig wordt verstaan dat u minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op locatie bent. Hierbij kunt u denken aan de buurvrouw die wekelijks tijdens de opvanguren op bezoek is of de schoonmaakster die regelmatig de inrichting schoon houdt. Ouders die hun kinderen komen halen en brengen vallen hier niet onder. Voor de inschrijving in het Personenregister Kinderopvang heeft u een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig met profiel 84 en 86. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Klik hier als u werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen en direct een VOG wil aanvragen.

VOG direct aanvragen

Voor eigenaren van eenmanszaken en bestuurders.

Als eigenaar en bestuurder van een eenmanszaak of bedrijf van een kinderopvangorganisatie (houder) heeft u een VOG nodig met meer profielen namelijk 11, 21, 22, 84 en 86. Als eigenaar en of bestuurder van een kinderopvangorganisatie heeft u de VOG nodig voor de inschrijving in het Personenregister Kinderopvang. De GGD is toezichthouder en controleert dit.

Houder van de kinderopvang is een bedrijf

Als de houder van een kinderdagverblijf, gastouderbureau of buitenschoolse opvang een rechtspersoon is, zoals een bedrijf of organisatie, dan moet er een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) worden afgegeven voor de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang.  De VOG mag voor de inschrijving niet ouder zijn dan 2 maanden. Klik hier voor meer informatie over hoe u een VOG voor een rechtspersoon kunt aanvragen.

VOG direct aanvragen

Voor uw veiligheid onze wetgeving & security partners